top of page
Search
  • info498621

Miten kuivasilmäisyyttä voidaan mitata?

Updated: Aug 24, 2022


Käyn läpi yleisimmät nykyiset menetelmät määritellä kuivasilmäisyyttä. Tämä ongelma valitettavasti yleistyy ja todennäköisesti tulevaisuudessa näemme yhä kehittyneempiä laitteistoja kuivasilmäisyyden määrittämiseen.

Schirmer testi Kyyneleiden volyymia usein mitataan Schirmer testillä, jossa mitta-asteikolla varustettu paperiliuska laitetaan molempien alaluomien temporaalikulmiin. Katsotaan, että normaalitulos on 15 mm tai suurempi kostuvuus 5 minuutin aikana.

Fluoresiini ja fenolipunalanka Myös fluoresiinilla voidaan arvioida silmän kuivumista silmämikroskoopin sinivalon avulla. Fluoresiini näyttää kyynelfilmin ”hajoamisen” ja epätasaisen jakauman, josta voidaan päätellä henkilön kyynelfilmin tilaa. Fenolipunalankaakin voidaan käyttää, tosin sen saatavuus on ollut Suomessa heikkoa.

Silmämikroskooppi ja kyynelmeniskin mittaus Silmämikroskoopilla tutkitaan ripset, luomet, sidekalvo ja sarveiskalvo ja fluoresiinin avulla siis määritetään break up time eli aika siihen, kun kyynelfilmi ensimmäisen kerran saa kuivan kohdan. Räpäytyksestä tähän kulunutta aikaa kutsutaan break up timeksi.

Kyynelmeniskin mittaaminen antaa myös kuvan kyynelnesteen määrästä. Tämä voidaan mitata silmämikroskoopilla asettamalla rakovalo horisontaalisuuntaan kyynelmeniskin päälle. Alle 0,20 mm kyynelmeniski voi olla osatekijänä aiheuttamassa silmien kuivumista. OSDI ( Ocular Surface Diseace Index ) kyselyn avulla voidaan arvioida henkilön subjektiivista tuntemusta silmiensä tilasta.

TearLab

Varsinaisia mittauslaitteita ei ole vielä kovin paljon markkinoilla. TearLab mittaa kyynelnesteen osmolarisuutta. Normaali osmolarisuus on noin 290 mOsml. Lisätietoja laitteesta löydät täältä.

DR-1a Japanilaiselta Kowa´lta löytyy uusi laite DR-1a kuivan silmän monitori, jolla voit katsoa muutoksia lipidikerroksen interferenssiväreissä ja NIBUT ( Non-Invasive Break-up Time ) voidaan myös mitata. Tiedot voidaan tallentaa tietokoneelle. Lisätietoja laitteesta löydät täältä.

Oculus Keratograph 5 M topografialaite kuivasilmäisyyden analysointiin Ylivoimaisesti kattavimpana laitteena markkinoilla on saksalaisen Oculuksen Keratograph 5M. Sen avulla voidaan mitata ja taltioida seuraavat mittaukset:

  • monipuoliset topografiakartat – usein kuivasilmäisyyden hoidon aikana sarveiskalvon kaarevuus ja toorisuus muuttuu

  • kyynelmeniskin mittaus

  • NIKBUT kyynelfilmin break-up time koskematta sarveiskalvoon

  • lipidikerroksen kuvaus ja arviointi

  • kyynelfilmin dynaaminen kuvaus ja arviointi

  • Redness – silmän punaisuuden mittaus ja arviointi Jenvis skaalan avulla

  • Meibo scan – meibomian rauhasten mittaus ja arviointi

  • OSDI – kysely

  • JENVIS PRO – kuivan silmän raportti, johon kootaan useita eri osa-alueita edellämainituista ja voidaan antaa asiakkaalle arvio kuivasilmäisyydestä ja myös ohjeet sen hoitoon. Koko tutkimuksesta tulostetaan asiakkaalle suomenkielinen raportti.
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page